ენის სტატისტიკა

ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

ამ გვერდზე ნაჩვენებია თარგმანების სტატისტიკა ამ ენის ყველა ჯგუფის შეტყობინებისათვის.

Display preferences

ქართული ენის თარგმანების სტატისტიკა (ბოლო თარგმანები).

შეტყობინების ჯგუფი შეტყობინებები უთარგმნელი შესრულებული Reviewed მოძველებული
კონტაქტი 21 21 0% 0% 0%
ყველა შეტყობინების ჯგუფი ერთად 21 21 0% 0% 0%