გვერდების ექსპორტი

ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

თქვენ შეგიძლიათ ტექსტებისა, ცვლილებათა ჟურნალის და XML გვერდების ექსპორტირება, რომელიც შეიძლება შემდეგ გადატანილი იქნას სხვა ვიკიპროექტში, რომელიც მუშაობს MediaWiki-ზე.

გვერდის ექსპორტირებისთვის შეიყვანეთ მათი სახელები თითო ხაზზე და აირჩიეთ, თუ გსურთ სტატიის ყველა ვერსიის გადატანა, თუ მხოლოდ ბოლო ვერსიისა.

თქვენ შეგიძლიათ ასევე გამოიყენოთ სპეციალური მისამართი გვერდის მხოლოდ ბოლო ვერსიის საექსპორტოდ. მაგალითად მთავარი გვერდი ეს არის მისამართი სპეციალური:ექსპორტი/მთავარი გვერდი.