მომხმარებელთა ჯგუფების უფლებები

ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

ქვემოთ წარმოდგენილია ამ ვიკიში გარკვეულ ჯგუფთა სია და მათი უფლებები. შესაძლოა არსებობს დამატებითი ინფორმაცია ინდივიდუალურ უფლებებთან დაკავშირებით.

ლეგენდა:

 • მიცემული უფლებები
 • ჩამორთმეული უფლებები
ჯგუფიუფლებები
(ყველა)
 • API-ს გამოყენება ჩაწერისთვის (writeapi)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Edit using the translate interface (translate)
 • Use the VIPS scaling test interface Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • ბოროტად გამოყენების ფილტრის ჟურნალის ხილვა (abusefilter-log)
 • ბოროტად გამოყენების ფილტრის ხილვა (abusefilter-view)
 • განხილვის გვერდების შექმნა (createtalk)
 • გვერდების შექმნა (არა განხილვის გვერდებისა) (createpage)
 • გვერდების წაკითხვა (read)
 • თქვენი კონტროლის სიის რედაქტირება; მიაქციეთ ყურადღება, რომ ზოგიერთი ქმედება დაამატებს გვერდებს ასეთი უფლების გარეშეც (editmywatchlist)
 • თქვენი კონტროლის სიის ხილვა (viewmywatchlist)
 • თქვენი საკუთარი კონფიგურაციის რედაქტირება (editmyoptions)
 • თქვენი საკუთარი პირადი მონაცემების რედაქტირება (მაგ. ელ.ფოსტა, ნამდვილი სახელი) (editmyprivateinfo)
 • თქვენი საკუთარი პირადი მონაცემების ხილვა (მაგ. ელ.ფოსტა, ნამდვილი სახელი) (viewmyprivateinfo)
ანგარიში შემქმნელები
(წევრების სია)
 • სიჩქარის შეზღუდვის არ არსებობა (noratelimit)
ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებლები
 • IP-ის შესახებ ცვლილებებთან ან ჟურნალის ჩანაწერებთან მიმაგრებული ინფორმაციის მიღება (ipinfo)
 • IP-ის შესახებ ცვლილებებთან ან ჟურნალის ჩანაწერებთან მიმაგრებული საბაზისო ინფორმაციის ნახვა (ipinfo-view-basic)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • არსებულ ფაილებზე ზევიდან გადაწერა (reupload)
 • ბოროტად გამოყენების ფილტრის ჟურნალის ჩანაწერების ყურადღებით ხილვა (abusefilter-log-detail)
 • გვერდების გადატანა (move)
 • გვერდების რედაქტირება რომლებიც დაცულია როგორც „ხელმისაწვდომია მხოლოდ ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებლებისათვის“ (editsemiprotected)
 • იხილეთ ინფორმაცია მიმდინარე დეკოდირების შესახებ (transcode-status)
 • სიჩქარის შეზღუდვა IP მისამართზე არ არის (autoconfirmed)
 • ფაილების ატვირთვა (upload)
 • შეინახე წიგნი, როგორც მომხმარებლის გვერდი (collectionsaveasuserpage)
 • შეინახეთ წიგნი, როგორც საზოგადოების გვერდი (collectionsaveascommunitypage)
ბოტები
(წევრების სია)
 • API-ს გამოყენება ჩაწერისთვის (writeapi)
 • არ იქმნება გადამისამართება ძველი სახელიდან გვერდითვის სახელის შეცვლის შემთხვევაში (suppressredirect)
 • გვერდების რედაქტირება რომლებიც დაცულია როგორც „ხელმისაწვდომია მხოლოდ ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებლებისათვის“ (editsemiprotected)
 • მცირე რედაქტირებების არ ქონის შემთხვევაში ჩაირთვება ახალ შეტყობინებათა რეჟიმი (nominornewtalk)
 • ნაკლები შეზღუდვა API-მოთხოვნებზე (apihighlimits)
 • სიჩქარის შეზღუდვა IP მისამართზე არ არის (autoconfirmed)
 • სიჩქარის შეზღუდვის არ არსებობა (noratelimit)
 • შესწორებები ავტომატურად აღინიშნება როგორც პატრულირებადი (autopatrol)
 • ჩაითვალო ავტომატურ პროცესად (bot)
ბიუროკრატები
(წევრების სია)
ჩეკიუზერები
(წევრების სია)
 • IP-ის ინფორმაციასთან წვდომაში მყოფთა ჩანაწერების ჟურნალის ნახვა (ipinfo-view-log)
 • IP-ის შესახებ ცვლილებებთან ან ჟურნალის ჩანაწერებთან მიმაგრებული სრული ინფორმაციის ნახვა (ipinfo-view-full)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • ბოროტად გამოყენების ფილტრის ჟურნალის დამალული მონაცემების ხილვა (abusefilter-privatedetails)
 • მომხმარებლების IP მისამართებისა და სხვა ინფორმაციების შემოწმება (checkuser)
 • მომხმარებლთა შემოწმების ჟურნალის ხილვა (checkuser-log)
დადასტურებული მომხმარებლები
(წევრების სია)
 • CAPTCHA-შემოწმების მოთხოვნილი მოქმედებების შესრულება CAPTCHA-ს გავლის გარეშე (skipcaptcha)
 • IP-ის შესახებ ცვლილებებთან ან ჟურნალის ჩანაწერებთან მიმაგრებული ინფორმაციის მიღება (ipinfo)
 • IP-ის შესახებ ცვლილებებთან ან ჟურნალის ჩანაწერებთან მიმაგრებული საბაზისო ინფორმაციის ნახვა (ipinfo-view-basic)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • არსებულ ფაილებზე ზევიდან გადაწერა (reupload)
 • ბოროტად გამოყენების ფილტრის ჟურნალის ჩანაწერების ყურადღებით ხილვა (abusefilter-log-detail)
 • გვერდების გადატანა (move)
 • გვერდების რედაქტირება რომლებიც დაცულია როგორც „ხელმისაწვდომია მხოლოდ ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებლებისათვის“ (editsemiprotected)
 • იხილეთ ინფორმაცია მიმდინარე დეკოდირების შესახებ (transcode-status)
 • სიჩქარის შეზღუდვა IP მისამართზე არ არის (autoconfirmed)
 • ფაილების ატვირთვა (upload)
 • შეინახე წიგნი, როგორც მომხმარებლის გვერდი (collectionsaveasuserpage)
 • შეინახეთ წიგნი, როგორც საზოგადოების გვერდი (collectionsaveascommunitypage)
იმპორტიორები
(წევრების სია)
 • გვერდების იმპორტი სხვა ვიკიდან (import)
 • გვერდების იმპორტი ფაილების ატვირთვიდან (importupload)
inactive
(წევრების სია)
ინტერფეისის ადმინისტრატორები
(წევრების სია)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • მომხმარებლის ინტერფეისის შეცვლა (editinterface)
 • სხვა მომხმარებლების CSS- ფაილების შესწორება (editusercss)
 • სხვა მომხმარებლების JS- ფაილების შესწორება (edituserjs)
 • სხვა მომხმარებლების JSON- ფაილების შესწორება (edituserjson)
IP-ბლოკირებების გამონაკლისები
(წევრების სია)
 • IP ბლოკის, ავტობლოკის და დიაპაზონთა ბლოკის გასვლა (ipblock-exempt)
 • Tor-ის ავტომატური ბლოკირების გავლა (torunblocked)
მომხმარებლები, რომლებსაც დაბლოკილი აქვთ IP-ის ინფორმაციასთან წვდომა
(წევრების სია)
 • IP-ის ინფორმაციასთან წვდომაში მყოფთა ჩანაწერების ჟურნალის ნახვა (ipinfo-view-log)
 • IP-ის შესახებ ცვლილებებთან ან ჟურნალის ჩანაწერებთან მიმაგრებული ინფორმაციის მიღება (ipinfo)
 • IP-ის შესახებ ცვლილებებთან ან ჟურნალის ჩანაწერებთან მიმაგრებული საბაზისო ინფორმაციის ნახვა (ipinfo-view-basic)
 • IP-ის შესახებ ცვლილებებთან ან ჟურნალის ჩანაწერებთან მიმაგრებული სრული ინფორმაციის ნახვა (ipinfo-view-full)
სტიუარდები
(წევრების სია)
 • გრძელი ისტორიის გვერდების წაშლა (bigdelete)
 • სიჩქარის შეზღუდვის არ არსებობა (noratelimit)
 • ყველა მომხმარებლის უფლებების შეცვლა (userrights)
რევიზორები
(წევრების სია)
 • ბოროტად გამოყენების ფილტრის ჟურნალიდან ცვლილებების დამალვა (abusefilter-hide-log)
 • ბოროტად გამოყენების ფილტრის ჟურნალის დამალული ჩანაწერების ხილვა (abusefilter-hidden-log)
 • გვერდების დამალული ვერსიების ხილვა, დამალვა და აღდგენა ყველა მომხმარებლისგან (suppressrevision)
 • გვერდის კონკრეტული ვერსიების წაშლა და აღდგენა (deleterevision)
 • ვერსიის ხილვა, რომელიც დამალულია ყველა მომხმარებლისათვის (viewsuppressed)
 • მომხმარებლის სახელის დაბლოკვა და მისი დამალვა საზოგადოებისგან (hideuser)
 • პირადული ჟურნალების ნახვა (suppressionlog)
 • ჟურნალის კონკრეტული ჩანაწერების წაშლა და აღდგენა (deletelogentry)
ადმინისტრატორები
(წევრების სია)
 • ტეგების შექმნა და (დე)აქტივაცია (managechangetags)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • IP ბლოკის, ავტობლოკის და დიაპაზონთა ბლოკის გასვლა (ipblock-exempt)
 • IP-ის შესახებ ცვლილებებთან ან ჟურნალის ჩანაწერებთან მიმაგრებული სრული ინფორმაციის ნახვა (ipinfo-view-full)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • არ იქმნება გადამისამართება ძველი სახელიდან გვერდითვის სახელის შეცვლის შემთხვევაში (suppressredirect)
 • არაკონტროლირებადი გვერდების სიის ხილვა (unwatchedpages)
 • არსებულ ფაილებზე ზევიდან გადაწერა (reupload)
 • ბოროტად გამოყენების ფილტრების შექმნა ან შეცვლა (abusefilter-modify)
 • ბოროტად გამოყენების ფილტრის ჟურნალის ჩანაწერების ყურადღებით ხილვა (abusefilter-log-detail)
 • ბოროტად გამოყენების ფილტრის რედაქტირება აკრძალული მოქმედებებით (abusefilter-modify-restricted)
 • ბოროტადგამოყენების ფილტრების ჟურნალის ჩანაწერების ხილვა, რომლებიც მონიშნულია როგორც ხშირი (abusefilter-log-private)
 • გააერთიანეთ გვერდების ისტორია (mergehistory)
 • გარკვეულ გვერდზე ბოლო მომხმარებლის რედაქტირების სწრაფი გაუქმება (rollback)
 • გაუქმებული შესწორებების მონიშვნა როგორც ბოტის (markbotedits)
 • გვერდები გადამისამართდეს ქვეგვერდებთან ერთად (move-subpages)
 • გვერდების გადატანა (move)
 • გვერდების დაცვის დონის შეცვლა და კასკადურად დაცული გვერდების რედაქტირება (protect)
 • გვერდების იმპორტი სხვა ვიკიდან (import)
 • გვერდების მასობრივად წაშლა (nuke)
 • გვერდების რედაქტირება რომლებიც დაცულია როგორც „მხოლოდ ადმინისტრატორები“ (editprotected)
 • გვერდების რედაქტირება რომლებიც დაცულია როგორც „ხელმისაწვდომია მხოლოდ ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებლებისათვის“ (editsemiprotected)
 • გვერდების წაშლა (delete)
 • გვერდის აღდგენა (undelete)
 • გვერდის ენის შეცვლა (pagelang)
 • გვერდის კონკრეტული ვერსიების წაშლა და აღდგენა (deleterevision)
 • გვერდის კონტენტური მოდელის რედაქტირება (editcontentmodel)
 • ელ ფოსტის გაგზავნის აკრძალვა (blockemail)
 • იხილეთ ინფორმაცია მიმდინარე დეკოდირების შესახებ (transcode-status)
 • კატეგორიის გვერდების გადატანა (move-categorypages)
 • მაჩვენე ბოროტად გამოყენების ფილტრები, რომლებიც მოინიშნა, როგორც კერძო (abusefilter-view-private)
 • მომხმარებელთა ძირი გვერდების გადატანა (move-rootuserpages)
 • მომხმარებლების ახალი ანგარიშების შექმნა (createaccount)
 • მომხმარებლის ინტერფეისის შეცვლა (editinterface)
 • მონაცემთა ბაზიდან ტეგების წაშლა (deletechangetags)
 • მსგავსი სახელების შემოწმების უგულებელყოფა (override-antispoof)
 • ნაკლები შეზღუდვა API-მოთხოვნებზე (apihighlimits)
 • ჟურნალის კონკრეტული ჩანაწერების წაშლა და აღდგენა (deletelogentry)
 • სიჩქარის შეზღუდვა IP მისამართზე არ არის (autoconfirmed)
 • სიჩქარის შეზღუდვის არ არსებობა (noratelimit)
 • სხვა მომხმარებლების JSON- ფაილების შესწორება (edituserjson)
 • სხვა მომხმარებლების მიერ რედაქტირების აკრძალვა (block)
 • ფაილების ატვირთვა (upload)
 • ფაილების გადატანა (movefile)
 • ფაილთა შეცვლა საერთო საცავიდან ლოკალურებით (reupload-shared)
 • შესწორებები ავტომატურად აღინიშნება როგორც პატრულირებადი (autopatrol)
 • შესწორების პატრულირებულად მონიშვნა (patrol)
 • წაშლილი გვერდების ძიება (browsearchive)
 • წაშლილი გვერდების ხილავა წაშლილ ტექსთან ურთიერთობის გარეშე (deletedhistory)
 • წაშლილი ტექსტის და განსხვავებების ხილვა. (deletedtext)
 • შემდეგი ჯგუფის დამატება: IP-ბლოკირებების გამონაკლისები
 • შემდეგი ჯგუფის ამოღება: IP-ბლოკირებების გამონაკლისები
 • შეუძლია ჩაუმატოს ჯგუფი თავის ანგარიშს: თარგმანის ადმინისტრატორები
 • შეუძლია წაშალოს ჯგუფი თავისი ანგარიშიდან: თარგმანის ადმინისტრატორები
თარგმანის ადმინისტრატორები
(წევრების სია)
 • Import offline translations (translate-import)
 • Mark versions of pages for translation (pagetranslation)
 • გვერდის ენის შეცვლა (pagelang)
 • შეტყობინებების ჯგუფების მართვა (translate-manage)
Transwiki-ს იმპორტიორები
(წევრების სია)
 • გვერდების იმპორტი სხვა ვიკიდან (import)
მომხმარებლები
(წევრების სია)
 • tags მიღება თქვენ ცვლილებებთან ერთად (applychangetags)
 • API-ს გამოყენება ჩაწერისთვის (writeapi)
 • CAPTCHA-შემოწმების მოთხოვნილი მოქმედებების შესრულება CAPTCHA-ს გავლის გარეშე (skipcaptcha)
 • Change workflow state of message groups (translate-groupreview)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • არსებულ ფაილებზე ზევიდან გადაწერა (reupload)
 • გაგუგზავნე ელექტრონული ფოსტა სხვა მომხმარებლებს (sendemail)
 • განხილვის გვერდების შექმნა (createtalk)
 • გვერდების გადატანა (move)
 • გვერდების რედაქტირება (edit)
 • გვერდების რედაქტირება რომლებიც დაცულია როგორც „ხელმისაწვდომია მხოლოდ ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებლებისათვის“ (editsemiprotected)
 • გვერდების შექმნა (არა განხილვის გვერდებისა) (createpage)
 • გვერდების წაკითხვა (read)
 • გვერდის ქეშის გასუფთავება (purge)
 • თარგმანების გადახედვა (translate-messagereview)
 • თვითნებური tags დამატება ან წაშლა ცალკეულ ცვლილებებსა და ჟურნალის ჩანაწერებში (changetags)
 • თქვენი საკუთარი CSS-ფაილების რედაქტირება (editmyusercss)
 • თქვენი საკუთარი JSON-ფაილების რედაქტირება (editmyuserjson)
 • თქვენი საკუთარი JavaScript-ფაილების რედაქტირება (editmyuserjs)
 • კატეგორიის გვერდების გადატანა (move-categorypages)
 • მომხმარებელთა ძირი გვერდების გადატანა (move-rootuserpages)
 • სიჩქარის შეზღუდვა IP მისამართზე არ არის (autoconfirmed)
 • ფაილების ატვირთვა (upload)
 • ფაილის გადაწერა იგივე მომხმარებლის მიერ (reupload-own)
 • შეინახე წიგნი, როგორც მომხმარებლის გვერდი (collectionsaveasuserpage)
 • შეინახეთ წიგნი, როგორც საზოგადოების გვერდი (collectionsaveascommunitypage)
 • ცვლილებების მითითება, როგორც „მცირე რედაქტირება“ (minoredit)

სახელთა სივრცის შეზღუდვები

სახელთა სივრცეუფლება, რომელიც მომხმარებელს რედაქტირების უფლებას აძლევს
მედიავიკი
 • მომხმარებლის ინტერფეისის შეცვლა (editinterface)
Translations
 • Edit using the translate interface (translate)
Gadget
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
Gadget definition
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)