გვერდის თარგმანი

ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

Pages proposed for translation

These pages contain text with translation tags, but no version of these pages are currently marked for translation.

 1. მოხსენებები/ვმ საქართველო/2021
 2. მოხსენებები/ვმ საქართველო/2021/სამოქმედო/01
 3. მოხსენებები/ვმ საქართველო/2021/სამოქმედო/07
 4. მოხსენებები/ვმ საქართველო/2021/სამოქმედო/09
 5. მოხსენებები/ვმ საქართველო/2021/სამოქმედო/10
 6. მოხსენებები/ვმ საქართველო/2021/სამოქმედო/11
 7. მოხსენებები/ვმ საქართველო/2021/სამოქმედო/12
 8. მოხსენებები/ვმ საქართველო/2022/სამოქმედო/01
 9. მოხსენებები/ვმ საქართველო/2022/სამოქმედო/04
 10. მოხსენებები/ვმ საქართველო/2022/სამოქმედო/05

დაზიანებული გვერდები

An old version of this page is marked for translation, but the latest version cannot be marked for translation.

 1. მოხსენებები/ვმ საქართველო/2015/სამოქმედო (old syntax | no transclusion support)

Pages with pending changes

This page has changes not marked for translation.

 1. მოხსენებები/ვმ საქართველო/2021/სამოქმედო/06

გვერდები თარგმნის პროცესში

The latest version of these pages have been marked for translation.

 1. ვმ საქართველო/ბიუჯეტი/2020 (old syntax | no transclusion support)
 2. ვმ საქართველო/ბიუჯეტი/2021/ხარჯვითი ნაწილი
 3. ვმ საქართველო/კონკურსები/2020/ვიკის უყვარს ძეგლები (no transclusion support)
 4. ვმ საქართველო/სამეურვეო საბჭო (old syntax | no transclusion support)
 5. ვმ საქართველო/სამეურვეო საბჭო/გადაწყვეტილებები (old syntax | no transclusion support)
 6. ვმ საქართველო/სამეურვეო საბჭო/ოქმები (old syntax | no transclusion support)
 7. ვმ საქართველო/სამეურვეო საბჭო/სხდომები (old syntax | no transclusion support)
 8. ვმ საქართველო/სამეურვეო საბჭოს წევრების მიმართ მოთხოვნები (old syntax | no transclusion support)
 9. ვმ საქართველო/სამოქმედო გეგმა/2020 (old syntax | no transclusion support)
 10. ვმ საქართველო/სტრატეგიული გეგმა/2020 (old syntax | no transclusion support)
 11. კონტაქტი (old syntax | no transclusion support)
 12. მოხსენებები (old syntax | no transclusion support)
 13. მოხსენებები/ვმ საქართველო/2015 (old syntax | no transclusion support)
 14. მოხსენებები/ვმ საქართველო/2020 (old syntax | no transclusion support)
 15. მოხსენებები/ვმ საქართველო/2020/სამოქმედო/01 (old syntax | no transclusion support)
 16. მოხსენებები/ვმ საქართველო/2021/სამოქმედო/03
 17. მოხსენებები/ვმ საქართველო/2021/სამოქმედო/04
 18. მოხსენებები/ვმ საქართველო/2021/სამოქმედო/05
 19. წესდება (old syntax | no transclusion support)
 20. ვიკიმედია:გაწევრიანება (old syntax | no transclusion support)
 21. ვიკიმედია:ჩვენ შესახებ (old syntax | no transclusion support)