მრავალმნიშვნელოვანი გვერდები

ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

აქ მოცემულია მრავალმნიშვნელობის გვერდების სია ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფი-ზე.
გვერდი ჩაითვლება მრავალნიშვნელობის გვერდად, თუ შეიცავს ტეგს __DISAMBIG__ (ან მის ექვივალენტს).

ეს გვერდი ცარიელია.