ვმ საქართველო/ბიუჯეტი/2020/ხარჯვითი ნაწილი/01-06

ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა
No Program Allocated (USD) Spent (USD) Left (USD)
1 Program 1: Content Gap 9,100.00 2,699.00 6,401.00
1.1 Women from Georgia article contest 400.00 391.00 9.00
1.2 2019 contestants award 3000.00 2,309.00 691.00
2 Program 2: Increasing participation 600.00 589.00 11.00
2.1 Wikimarathon 600.00 589.00 11.00
3 Program 3: Community Support, Development & Promoting Wikimedia 10,100.00 1,581.00 8,519.00
3.1 Community Events 2,000.00 155.00 1,845.00
3.1.1 Periodic meetings 500.00 155.00 345.00
3.2 Outreach 1,600.00 170.00 1,430.00
3.2.1 Wikipedia promotion on social networks 800.00 170.00 630.00
3.3 WikiClubs 5,000.00 1,256.00 3,744.00
4 Administrative expenses 4,200.00 556.00 3,644.00
4.1 Bank account 200.00 49.00 151.00
4.2 Stationery 800.00 507.00 293.00
Total 24,000.00 5,426.00 18,574.00