ვმ საქართველო/ბიუჯეტი/2021/ხარჯვითი ნაწილი/01-06

ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა
No Program Allocated (USD) Spent (USD) Left (USD)
1 Program 1: Content Gap 5,000.00 763.20 4,236.80
1.1 Women in Wikipedia article contest 400.00 381.70 18.30
1.2 CEE Spring 400.00 381.50 18.50
2 Program 2: Increasing participation 9,300.00 5,094.80 4,205.20
2.1 Technical support for new clubs 2,000.00 244.60 1,755.40
2.2 WikiCamp for local contributors 5,800.00 4,760.20 1,039.80
2.3 Training sessions 500.00 90.00 410.00
3 Program 3: Community Support, Development & Promoting Wikimedia 5,600.00 512.50 5,087.50
3.1 Periodic meetings 600.00 312.5 287.50
3.2 Wikipedia promotion on social networks 800.00 200.00 600.00
4 Staff budget 6,600.00 2,791.50 3,808.50
5 Administrative expenses 3,300.00 1,344.00 1,956.00
5.1 Bank account 200.00 45.00 155.00
5.2 Stationery 300.00 204.50 95.50
5.3 Legal issues 1,000.00 612.80 387.20
5.4 Accountant payment 1,500.00 461.70 1,038.30
5.5 Webpage 300.00 20.00 280.00
Total 29,800.00 10,506.00 19,294.00