ვმ საქართველო/ბიუჯეტი/2021/ხარჯვითი ნაწილი

ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა
სხვა ენები:


ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფი

2021
საფინანსო ანგარიში


No პროგრამა გამოიყო (USD) დაიხარჯა (USD) დარჩა (USD)
1 პროგრამა 1: კონტენტის გაზრდა 5,000.00 4,209.62 790.38
1.1 ქალები ვიკიპედიაში 400.00 381.70 18.30
1.2 ვიკიგაზაფხული 400.00 381.50 18.50
1.3 საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 103 400.00 00.00 400.00
1.4 თემატური კონკურსი (მუზეუმები ვიკიპედიაში) 400.00 400.00 00.00
1.5 ვიკის უყვარს კავკასია 2021 2,000.00 1,646.42 353.58
1.6 ვიკიპედიის აზიის თვე 400.00 400.00 00.00
1.7 კონტენტის ხარისხის გაზრდა 1,000.00 1,000.00 00.00
2 პროგრამა 2: მონაწილეობის გაზრდა 9,300.00 7,677.00 1,623.00
2.1 ტექნიკური მხარდაჭერა ვიკიკლუბებს 2,000.00 1,917.00 83.00
2.2 პერიოდული შეხვედრები 500.00 500.00 00.00
2.3 ვიკიპიკნიკები და საგანმანათლებლო გასვლები 500.00 00.00 500.00
2.4 ვიკიბანაკი 5,800.00 5,260.00 540.00
2.5 ტრენინგ სესიები 500.00 339.00 161.00
3 პროგარამა 3: საზოგადოების მხარდაჭერა, განვითარება და ვიკიმედიის პოპულარიზაცია 5,600.00 2,016.00 5,087.50
3.1 საქართველოს ვიკიკონფერენცია 1,000.00 568.50 431.50
3.2 პერიოდული შეხვედრები 600.00 488.50 111.50
3.3 ვიკიმედიის სტრატეგიის სემინარი 600.00 00.00 600.00
3.4 ვიკიპედიის რეკლამა სოციალურ ქსელებში 800.00 359.00 441.00
3.5 საორიენტაციო შეხვედრები 600.00 600.00 00.00
3.6 ვიკიმანია 2021 00.00 00.00 00.00
3.7 ვიკიმედიის რეგიონალური და საერთაშორისო შეხვედრები 2,000.00 00.00 2,000.00
4 ხელფასები 6,600.00 5,380.20 1,219.80
5 ადმინისტრაციული ხარჯები 3,300.00 2,806.30 493.70
5.1 საბანკო მოსაკრები 200.00 45.00 155.00
5.2 საკანცელარიო ნივთები 300.00 289.50 10.50
5.3 იურიდიული დახმარება 1,000.00 612.80 387.20
5.4 ბუღალტერის ხელფასი 1,500.00 1,500.00 00.00
5.5 საიტის ხარჯები 300.00 20.00 280.00
სულ 29,800.00 22,089.12 7,710.88
  • 2020 წლიდან დარჩენილი: 7,035.00
  • 2021 წელს „ფონდ ვიკიმედიისგან“ მიღებული: 22,831.60
  • სულ დაიხარჯა: 22,089.12
  • დარჩენილი სახსრები: 7,710.88
  • განსხვავება ლარის კურსის ცვლილების გამო: 66.60