ვმ საქართველო/ბიუჯეტი/2022/ხარჯვითი ნაწილი/01-12

ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა
No Program Allocated (USD) Spent (USD) Left (USD)
1 Program 1: Content Gap 4,600.00 3,284.00 1,316.00
1.1 Women in Wikipedia article contest 400.00 400.00 00.00
1.2 CEE Spring 400.00 413.00 -13.00
1.3 100 Days of Wikipedia 400.00 400.00 00.00
1.4 Wiki Loves Caucasus 2022 2.000.00 671.00 1,329.00
1.5 Wikipedia Asian Month 400.00 400.00 00.00
1.6 Series of trainings and edit-a-thons for Wikidata and Commons 1,000.00 1,000.00 00.00
2 Program 2: Increasing participation 10,660.00 10,660.00 00.00
2.1 Technical support for new clubs 3,000.00 3,000.00 00.00
2.2 Periodic meetings with WikiClubs people 500.00 500.00 00.00
2.3 WikiCamp for local contributors 6,160.00 6,160.00 00.00
2.4 Wikipicnics 500.00 500.00 00.00
2.5 Open training courses and workshops 500.00 500.00 00.00
3 Program 3: Community Support, Development & Promoting Wikimedia 2,900.00 2,900.00 00.00
3.1 Periodic meetings 600.00 600.00 00.00
3.2 Georgian WikiConference 1,000.00 1,000.00 00.00
3.3 Wikimedia Strategy workshops 300.00 300.00 00.00
3.4 Wikipedia promotion on social networks 500.00 500.00 00.00
3.5 Orientation meetings 500.00 500.00 00.00
4 Staff budget 12,300.00 13,829.00 -1,529.00
5 Administrative expenses 2,000.00 1,800.00 200.00
5.1 Bank account 200.00 200.00 00.00
5.2 Stationery 500.00 500.00 00.00
5.3 Legal issues 1,000.00 1,000.00 00.00
5.4 Webpage 300.00 100.00 200.00
6 Left from 2021 sAPG 3,700.00 3,700.00 00.00
Total 36,160.00 36,173.00 -13.00