ვმ საქართველო/კონკურსები/2021/მუზეუმები ვიკიპედიაში/შედეგები

ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა
მუზეუმები ვიკიპედიაში

შეფასების სქემა

ქულა მოთხოვნა
1 სტატია აკმაყოფილებს მინიმალურ მოთხოვნებს: 1) სტატიის ზომა შეადგენს მინიმუმ 3 000 ბაიტს და სიტყვათა რაოდენობა არის 300; 2) სტატიას გააჩნია მინიმუმ ერთი სანდო წყარო (ეს შეიძლება იყოს ლიტერატურის, ინტერნეტ-რესურსის ან სქოლიოს სახით); 3) სტატიას არ გააჩნია პრობლემური თარგი; 4) სტატია სტილისტურად და ენობრივად გამართულია.
2 1) სტატიაში სიტყვების რაოდენობა 300-ზე მეტია; 2) სტატიას გააჩნია ორი ან ორზე მეტი სანდო წყარო (ეს შეიძლება იყოს ლიტერატურის, ინტერნეტ-რესურსის ან სქოლიოს სახით); 3) სტატია სტილისტურად და ენობრივად სრულად გამართულია; 4) სტატიაში მითითებულია 2-ზე მეტი კატეგორია.
3 1) სტატიაში სიტყვების რაოდენობა 350 ან მეტია; 2) სტატიას გააჩნია ოთხი ან ოთხზე მეტი სანდო წყარო (ეს შეიძლება იყოს ლიტერატურის, ინტერნეტ-რესურსის ან სქოლიოს სახით); 3) სტატია სტილისტურად და ენობრივად უნაკლოა; 4) სტატიაში მოცემულია ინფოდაფა და ფოტო(ებ)ი; 5) სტატიაში მითითებულია 3-ზე მეტი კატეგორია.
4 1) სტატიაში სიტყვების რაოდენობა 400 ან მეტია; 2) სტატიას გააჩნია ექვსი ან ექვსზე მეტი სამივე სახეობის (ლიტერატურა, რესურსები ინტერნეტში და სქოლიო) სანდო წყარო; 3) სტატია სტილისტურად და ენობრივად სრულად გამართულია; 4) სტატიაში მოცემულია ინფოდაფა და ფოტო(ებ)ი; 5) სტატიაში მითითებულია 4-ზე მეტი კატეგორია.
5 1) სტატიაში სიტყვების რაოდენობა 500 ან მეტია; 2) სტატიას გააჩნია რვა ან რვაზე მეტი სამივე სახეობის (ლიტერატურა, რესურსები ინტერნეტში და სქოლიო) სანდო წყარო; 3) სტატია სტილისტურად და ენობრივად სრულად გამართულია; 4) სტატიაში მოცემულია ინფოდაფა და ფოტო(ებ)ი; 5) სტატიაში მითითებულია 5-ზე მეტი კატეგორია.
  • შენიშვნა:
  1. თუ სტატია მოთხოვნილი კრიტერიუმების უმრავლესობას (მათ შორის აუცილებლად სიტყვების რაოდენობას) აკმაყოფილებს, სტატიის შეფასებაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ჟიური და მას შეუძლია იგი შეაფასოს მის ხელთ არსებული უმაღლესი შეფასებით.
  2. შეფასების აღნიშნულ სქემა მოქმედებს გაუმჯობესებულ სტატიებზეც. დაითვლება მხოლოდ მომხმარებლის მიერ კონკურსის ფარგლებში შეტანილი წვლილი.

შედეგები

კონკურსში მონაწილეობა 11-მა მომხმარებელმა მიიღო, სულ შეიქმნა 257 ახალი სტატია. გამოვლინდა 5 გამარჯვებული ავტორი, რომლებსაც გადაეცათ კონკურსის შესაბამისად განსაზღვრული პრიზები.


სტატისტიკა

მომხმარებელი სულ სტატია ჩათვლილი ჩაუთვლელი
Nia chelidze3 62 62 0
MarMakhar 45 45 0
Skylady1991 24 24 0
ალექსანდრე ფოფხაძე 28 28 0
Nosaxeli 47 47 0
ნათია გოჩიაშვილი 28 28 0
Lindathenew 15 15 0
Irmaguru 4 4 0
ნათია გოგსაძე 1 1 0
Qeti tsotskolauri 1 1 0
Luka shenko1994 2 2 0

საბოლოო შედეგები

მომხმარებელი ქულა ადგილი
Nia chelidze3 235,50 1
MarMakhar 185,50 2
Skylady1991 105,00 3
ალექსანდრე ფოფხაძე 94,00 4
Nosaxeli 66,00 5
ნათია გოჩიაშვილი 62,00 6
Lindathenew 42,50 7
Irmaguru 8,00 8
ნათია გოგსაძე 0.00 9
Qeti tsotskolauri 0.00 9
Luka shenko1994 0.00 9

გამარჯვებულები

  • I ადგილი: Nia chelidze3
  • II ადგილი: MarMakhar
  • III ადგილი: Skylady1991
  • IV ადგილი: ალექსანდრე ფოფხაძე
  • V ადგილი: Nosaxeli