ვმ საქართველო/სამეურვეო საბჭო/ოქმები/2020/2020-01

ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

19.01.2020
ქ. თბილისი, საქართველო

ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფის სამეურვეო საბჭოს კრების ოქმი №2020-01
(არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფი“ [ს/ნ 400272110])

კრებას ესწრებოდნენ

 • მეჰმან იბრაგიმოვი (პ/ნ: XXXX) სტატუსი კრებაზე – დამფუძნებელი წევრი; სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე.
 • მიხეილი ჭაბუკაშვილი (პ/ნ: XXXX) სტატუსი კრებაზე – დამფუძნებელი წევრი; სამეურვეო საბჭოს წევრი.
 • ჯაბა ლაბაძე (პ/ნ: XXXX) სტატუსი კრებაზე – დამფუძნებელი წევრი; სამეურვეო საბჭოს წევრი.
 • დავით ასრიაშვილი (პ/ნ: XXXX) სტატუსი კრებაზე – დამფუძნებელი წევრი; სამეურვეო საბჭოს წევრი.
 • მიხეილ ჩხიკვაძე (პ/ნ: XXXX) სტატუსი კრებაზე – დამფუძნებელი წევრი; სამეურვეო საბჭოს წევრი.
 • იაკობ მახარაძე (პ/ნ: XXXX) სტატუსი კრებაზე – სამეურვეო საბჭოს წევრი.
 • მარიამ ქვარცხავა (პ/ნ: XXXX) სტატუსი კრებაზე – სამეურვეო საბჭოს წევრი.
 • გიორგი მელაშვილი (პ/ნ: XXXX) სტატუსი კრებაზე – სამეურვეო საბჭოს წევრი.

განსახილველი საკითხი

 1. ააიპ „ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფის“ საერთო ფორუმის მიერ „ორგანიზაციის“ სამეურვეო საბჭოში არჩეული სამი ახალი წევრის დამტკიცება; დანართის სახით მოცემულია საერთო ფორუმის ოქმი, კოდით: №2019-01.
 2. ააიპ „ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფის“ 2019 წლის საფინანსო და სამოქმედო მოხსენებების დამტკიცება. დოკუმენტების კოდი:
 1. საფინანსო მოხსენება: UG-GE-FR №019-01.
 2. სამოქმედო მოხსენება: UG-GE-FR №019-02.
 1. ააიპ „ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფის“ სამეურვეო საბჭოს მომავალი არჩევნების თარიღის განსაზღვრა.
 2. „რუსეთის ვიკიკონფერენცია 2020“-ზე მონაწილეობის დამტკიცება და დელეგატის განსაზღვრა.
 3. ააიპ „ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფის“ სამეურვეო საბჭოს სხდომის მოადგილეს განსაზღვრა.

კრებამ დაადგინა

 1. ააიპ „ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფის“ საერთო ფორუმის მიერ არჩეული სამი პირი (1. იაკობ მახარაძე/XXXX; 2. მარიამ ქვარცხავა/XXXX; 3. გიორგი მელაშვილი/XXXX) დამტკიცდეს „ორგანიზაციის“ სამეურვეო საბჭოს ახალ წევრებად. გადაწყვეტილება ააიპ „ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფის“ დამფუძნებელი წევრების მიერ ერთხმად დამტკიცდა.
 2. ააიპ „ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფის“ 2019 წლის საფინანსო და სამოქმედო მოხსენებება ერთხმად დამტკიცდა. დოკუმენტების კოდი:
 1. საფინანსო მოხსენება: UG-GE-FR №019-01.
 2. სამოქმედო მოხსენება: UG-GE-FR №019-02.
 1. ააიპ „ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფის“ სამეურვეო საბჭოს მომავალი არჩევნების თარიღად განისაზღვრა 2021 წლის 18 დეკემბერი (შაბათი). გადაწყვეტილება ერთხმად დამტკიცდა.
 2. „რუსეთის ვიკიკონფერენცია 2020“-ზე მონაწილეობის დამტკიცება და დელეგატის განსაზღვრა გადაიდო 2020 წლის ივნისის თვის სამეურვეო საბჭოს სხდომამდე. გადაწყვეტილება ერთხმად დამტკიცდა.
 3. ააიპ „ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფის“ სამეურვეო საბჭოს სხდომის მოადგილედ განისაზღვრა მარიამ ქვარცხავა (პ/ნ: XXXX). გადაწყვეტილება ერთხმად დამტკიცდა.[ხელმოწერა] მეჰმან იბრაგიმოვი (სხდომის თავმჯდომარე)
[ხელმოწერა] მარიამ ქვარცხავა (სხდომის მოადგილე)