ვმ საქართველო/სამეურვეო საბჭო/ოქმები/2020/2020-02

ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

09.02.2020
დისტანციური

ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფის სამეურვეო საბჭოს კრების ოქმი №2020-02
(არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფი“ [ს/ნ 400272110])

კრებას ესწრებოდნენ

  • მეჰმან იბრაგიმოვი (პ/ნ: XXXX) სტატუსი კრებაზე – დამფუძნებელი წევრი; სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე.
  • ჯაბა ლაბაძე (პ/ნ: XXXX) სტატუსი კრებაზე – დამფუძნებელი წევრი; სამეურვეო საბჭოს წევრი.
  • დავით ასრიაშვილი (პ/ნ: XXXX) სტატუსი კრებაზე – დამფუძნებელი წევრი; სამეურვეო საბჭოს წევრი.
  • მიხეილ ჩხიკვაძე (პ/ნ: XXXX) სტატუსი კრებაზე – დამფუძნებელი წევრი; სამეურვეო საბჭოს წევრი.
  • იაკობ მახარაძე (პ/ნ: XXXX) სტატუსი კრებაზე – სამეურვეო საბჭოს წევრი.
  • მარიამ ქვარცხავა (პ/ნ: XXXX) სტატუსი კრებაზე – სამეურვეო საბჭოს წევრი.

განსახილველი საკითხი

  1. ააიპ „ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფის“ 2020 წლის ბიუჯეტში (დოკუმენტის კოდი: UG-GE-BD №2020) ცვლილებების შეტანა.

კრებამ დაადგინა

  1. ააიპ „ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფის“ სამეურვეო საბჭომ განიხილა და დაამტკიცა ორგანიზაციის 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები (დოკუმენტის კოდი: UG-GE-CIBD №021).[ხელმოწერა] მეჰმან იბრაგიმოვი (სხდომის თავმჯდომარე)
[ხელმოწერა] მარიამ ქვარცხავა (სხდომის მოადგილე)