მხარდაჭერილი ენები

ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

This page shows a list of active languages in ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფი, together with the names of the translators working on that language. A translator's name appears larger, the more edits the translator has contributed. The color of an underline indicates how recently a translator has been active here.

სულ 0 ენა.