ვმ საქართველო/კონკურსები/2020/ქალები ვიკიპედიაში/შედეგები

ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა
ქალები ვიკიპედიაში 2020

შეფასების სქემა

ქულა მოთხოვნა
1 სტატია აკმაყოფილებს მინიმალურ მოთხოვნებს: 1) სტატიის ზომა შეადგენს მინიმუმ 3000 ბაიტს და სიტყვათა რაოდენობა შეადგენს 300; 2) სტატიას გააჩნია მინიმუმ ერთი სანდო წყარო (ეს შეიძლება იყოს ლიტერატურის, ინტერნეტ-რესურსის ან სქოლიოს სახით); 3) სტატიას არ გააჩნია პრობლემური თარგი; 4) სტატია სტილისტურად და ენობრივად გამართულია.
2 1) სტატიაში სიტყვების რაოდენობა შეადგენს 350 ან მეტია; 2) სტატიას გააჩნია სამი ან სამზე მეტი სანდო წყარო (ეს შეიძლება იყოს ლიტერატურის, ინტერნეტ-რესურსის ან სქოლიოს სახით); 3) სტატია სტილისტურად და ენობრივად სრულად გამართულია; 4) სტატიაში მოცემულია ინფოდაფა; 5) სტატიაში მითითებულია 2-ზე მეტი კატეგორია.
3 1) სტატიაში სიტყვების რაოდენობა შეადგენს 400 ან მეტია; 2) სტატიას გააჩნია ხუთი ან ხუთზე მეტი სანდო წყარო (ეს შეიძლება იყოს ლიტერატურის, ინტერნეტ-რესურსის ან სქოლიოს სახით); 3) სტატია სტილისტურად და ენობრივად უნაკლოა; 4) სტატიაში მოცემულია ინფოდაფა და სურათ(ებ)ი; 5) სტატიაში მითითებულია 4-ზე მეტი კატეგორია.
  • შენიშვნა: თუ სტატია მოთხოვნილი კრიტერიუმების უმრავლესობას აკმაყოფილებს, სტატიის შეფასებაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ჟიური და მას შეუძლია იგი შეაფასოს მის ხელთ არსებული უმაღლესი შეფასებით.

სტატისტიკა

მომხმარებელი სულ სტატია ჩათვლილი ჩაუთვლელი
Rezo1515 120 120 0
Cercvadze2001 104 104 0
Kober 48 48 0
AkakiBalanchivadze 40 40 0
Anukii1995 41 41 0
Nia chelidze3 39 39 0
Dorkyyy 42 42 0
Luka shenko1994 46 46 0
Agentt Smith 7 7 0
Nina1009 3 3 0
ცეცხლისმფრქვეველი 4 4 0
ზურა6446 3 3 0
პაატა შ 2 2 0
Ələddin87 2 2 0
Mtbalavadze 3 3 0
Nero246 1 1 0
Jaba1977 1 0 1
Niyameddin03 1 0 1

საბოლოო შედეგები

მომხმარებელი ქულა ადგილი
Rezo1515 246,33 1
Cercvadze2001 231,33 2
Kober 95,83 3
AkakiBalanchivadze 91,33 4
Anukii1995 58 5
Nia chelidze3 56,33 6
Dorkyyy 48,33 7
Luka shenko1994 37,67 8
Agentt Smith 15 9
Nina1009 8,67 10
ცეცხლისმფრქვეველი 4,33 11
ზურა6446 4,33 11
პაატა შ 3 12
Ələddin87 1,33 13
Mtbalavadze 1 14
Nero246 0,33 15
Jaba1977 0 0
Niyameddin03 0 0

გამარჯვებულები

  • I ადგილი: Rezo1515
  • II ადგილი: Cercvadze2001
  • III ადგილი: Kober
  • IV ადგილი: AkakiBalanchivadze
  • V ადგილი: Anukii1995
  • VI ადგილი: Nia chelidze3