ვმ საქართველო/კონკურსები/2021/ვიკის უყვარს კავკასია/შედეგები

ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა
ვიკის უყვარს კავკასია

შეფასების სქემა

ქულა მოთხოვნა
1 სტატია აკმაყოფილებს მინიმალურ მოთხოვნებს: 1) სტატიის ზომა შეადგენს მინიმუმ 3 000 ბაიტს და სიტყვათა რაოდენობა არის 250; 2) სტატიას გააჩნია მინიმუმ ერთი სანდო წყარო (ეს შეიძლება იყოს ლიტერატურის, ინტერნეტ-რესურსის ან სქოლიოს სახით); 3) სტატიას არ გააჩნია პრობლემური თარგი; 4) სტატია სტილისტურად და ენობრივად გამართულია; 5) სტატია კავშირშია კავკასიასთან.
2 1) სტატიაში სიტყვების რაოდენობა 300 ან მეტია; 2) სტატიას გააჩნია ორი ან ორზე მეტი სანდო წყარო (ეს შეიძლება იყოს ლიტერატურის, ინტერნეტ-რესურსის ან სქოლიოს სახით); 3) სტატია სტილისტურად და ენობრივად სრულად გამართულია; 4) სტატიაში მითითებულია 2-ზე მეტი კატეგორია; 5) სტატია კავშირშია კავკასიასთან.
3 1) სტატიაში სიტყვების რაოდენობა 350 ან მეტია; 2) სტატიას გააჩნია ოთხი ან ოთხზე მეტი სანდო წყარო (ეს შეიძლება იყოს ლიტერატურის, ინტერნეტ-რესურსის ან სქოლიოს სახით); 3) სტატია სტილისტურად და ენობრივად უნაკლოა; 4) სტატიაში მოცემულია ინფოდაფა და ფოტო(ებ)ი; 5) სტატიაში მითითებულია 2-ზე მეტი კატეგორია; 5) სტატია კავშირშია კავკასიასთან.
  • შენიშვნა:
  1. თუ სტატია მოთხოვნილი კრიტერიუმების უმრავლესობას (მათ შორის აუცილებლად სიტყვების რაოდენობას) აკმაყოფილებს, სტატიის შეფასებაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ჟიური და მას შეუძლია იგი შეაფასოს მის ხელთ არსებული უმაღლესი შეფასებით.

შედეგები

კონკურსში მონაწილეობა 5-მა მომხმარებელმა მიიღო. სულ შეიქმნა 356 ახალი სტატია. გამოვლინდა 3 გამარჯვებული ავტორი, რომლებსაც გადაეცათ კონკურსის შესაბამისად განსაზღვრული პრიზები.


სტატისტიკა

მომხმარებელი სულ სტატია ჩათვლილი ჩაუთვლელი
ჯეო 138 138 0
Nia chelidze3 80 80 0
ალექსანდრე ფოფხაძე 68 68 0
Rezo1515 65 65 0
Ekkatterrinna 5 5 0

საბოლოო შედეგები

მომხმარებელი ქულა ადგილი
Rezo1515 171.00 1
Nia chelidze3 170.00 2
ალექსანდრე ფოფხაძე 169.00 3
ჯეო 124.50 4
Ekkatterrinna 10.00 5

გამარჯვებულები

  • I ადგილი: Rezo1515
  • II ადგილი: Nia chelidze3
  • III ადგილი: ალექსანდრე ფოფხაძე